ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ

Оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй холбоотой аливаа гомдол, гомдол байгаа бол зөрчлийг буруутгагдаж буй эрх болон буруутгагдаж буй бүтээгдэхүүн (онцлог шинж) -ийг тодорхойлохын тулд доорх маягтыг бөглөнө үү.